top of page
Ohje palvelun hakemiseen
Käytön opastus
Miksi hakisin palvelua?

Tulkkauspalvelun hakeminen

Palvelua haetaan Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta (VATU-keskus). Palvelua voi hakea joko puhevammainen itse tai hänen edustajansa, esim. lähi-ihminen.

Ohje palvelun hakemiseen

 1. Täytä Kelan hakemus TU1

 2. Täytä asiakastietolomake TU11

 3. Pyydä suositus ammattilaiselta ja liitä se hakemukseen (kts. suosituksen ohje)

 4. Lähetä hakemus ja liitteet Kelalle joko sähköisen asioinnin kautta tai postita:

Kela
PL 10
00056 KELA

Käytön opastus

Jokainen asiakas saa yksilöllisen opastuksen tulkkauspalveluiden käyttöön. Toivottavaa on, että opastuksessa on mukana joku asiakkaan lähi-ihmisistä.

Opastuksen tekee Kelan valitsema tulkki. Samassa yhteydessä tehdään myös ensimmäinen tulkkitilaus Vatu-keskukseen.

Miksi hakisin palvelua?

 • "Haluan hoitaa asioitani itsenäisesti."

 • "Parisuhteeni voi paremmin, kun molemmilla on omaa aikaa."

 • "Minulla on henkilökohtaisia asioita, joihin en halua läheistäni mukaan."

 • "Haluan käydä ostoksilla ilman lasteni apua."

 • "Saan käydä harrastuksissa itsenäisesti."

 • "Voin tavata ystäviä ja tuttavia."

 • "Minulla on paljon aikaa, mutta vähän mahdollisuuksia harrastaa. Olen riippuvainen muista."

 • "Henkilökohtaiset syyt."

bottom of page