Ammattilaisille

Kuinka hoitaisit asioitasi, jos et pystyisi puhumaan tai sinun olisi vaikea ymmärtää normaalinopeudella puhuttuja asioita? Puhevammaiselle henkilölle tämä on arkea. Jos olet sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen, puheterapeutti tai järjestön asiantuntija, sinä voit suositella asiakkaallesi tulkkauspalvelua.

Miksi suosittelisin?

Tulkkauspalvelun avulla puhevammainen henkilö tulee ymmärretyksi ja kuulluksi omalla kommunikointitavallaan.


Tulkki käyttää työssään puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä sekä asiakkaalla olevia yksilöllisiä kommunikoinnin apuvälineitä. Näitä hyödyntäen tulkki selkiyttää kolmannen osapuolen puhetta asiakkaalle ja toimii asiakkaan äänenä kolmannelle osapuolelle.

Tulkkipalvelun käyttö heijastuu parempana palveluna asiakkaalle ja ajan säästönä ammattilaisille tai muille kolmansille osapuolille.


Tämä lakisääteinen palvelu on ollut voimassa vuodesta 2010 ja sen kustantaa kokonaisuudessaan Kela. Asiakkaalle ja kunnalle palvelu on maksutonta.


Tulkkipalvelu lisää asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vahvistaa tasa-arvoisen elämän mahdollisuuksia.
Tutustu Tulkkauspalvelu-välilehdellä, mihin kaikkeen tulkkauspalvelua voi käyttää ja tee suositus!

Suositus tulkkauspalvelun käytöstä

Kun haluat suositella asiakkaallesi tulkkauspalvelua, tee vapaamuotoinen lausunto ja anna se asiakkaalle. Asiakas tai hänen edustajansa liittää lausuntosi tulkkauspalveluhakemuksen liitteeksi.
 

Kirjaa suositukseen:

  1. asiakkaan henkilötiedot

  2. syy, joka aiheuttaa puhevamman (asiakkaan sairaus tai vamma)

  3. millaisiin tilanteisiin asiakas tarvitsee tulkkausta

  4. millä tavalla asiakas kommunikoi (esim. selkokieli, kuvat, kirjoittaminen, eleet, kommunikointilaite)

  5. miten asiakas hyötyy tulkkauspalvelusta (esim. itsenäinen asioiden hoitaminen tai harrastukset mahdollistuvat tulkkauspalvelun avulla)

  6. suosittelijan nimi ja titteli

  7. paikka ja päiväys