top of page
Suositus
Miksi suosittelisin?

Ammattilaisille

Kuinka hoitaisit asioitasi, jos et pystyisi puhumaan tai sinun olisi vaikea ymmärtää normaalinopeudella puhuttuja asioita? Puhevammaiselle henkilölle tämä on arkea. Jos olet sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen, puheterapeutti tai järjestön asiantuntija, sinä voit suositella asiakkaallesi tulkkauspalvelua.

Miksi suosittelisin?

Tulkkauspalvelun avulla puhevammainen henkilö tulee ymmärretyksi ja kuulluksi omalla kommunikointitavallaan.


Tulkki käyttää työssään puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä sekä asiakkaalla olevia yksilöllisiä kommunikoinnin apuvälineitä. Näitä hyödyntäen tulkki selkiyttää kolmannen osapuolen puhetta asiakkaalle ja toimii asiakkaan äänenä kolmannelle osapuolelle.

Tulkkipalvelun käyttö heijastuu parempana palveluna asiakkaalle ja ajan säästönä ammattilaisille tai muille kolmansille osapuolille.


Tämä lakisääteinen palvelu on ollut voimassa vuodesta 2010 ja sen kustantaa kokonaisuudessaan Kela. Asiakkaalle ja kunnalle palvelu on maksutonta.


Tulkkipalvelu lisää asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vahvistaa tasa-arvoisen elämän mahdollisuuksia.
Tutustu Tulkkauspalvelu-välilehdellä, mihin kaikkeen tulkkauspalvelua voi käyttää ja tee suositus!

Suositus tulkkauspalvelun käytöstä

Kun suosittelet asiakkaallesi tulkkauspalvelua, tee vapaamuotoinen lausunto ja anna se asiakkaalle. Asiakas tai hänen edustajansa liittää lausuntosi tulkkauspalveluhakemuksen liitteeksi.
 

Suosituksessa on hyvä kertoa:

  • millaisiin tilanteisiin asiakas tarvitsee tulkkausta (esim. ”Asiakas tarvitsee puhetulkkia, jotta hän voi kertoa mielipiteitään ja hoitaa itsenäisesti asioitaan. Tulkin apua hän tarvitsee myös lukemisessa, kirjoittamisessa ja keskusteluihin osallistumisessa.”)

  • millä tavalla asiakas kommunikoi (esim. selkokieli, kuvat, kirjoittaminen, eleet, kommunikointilaite)

  • miten asiakas hyötyy tulkkauspalvelusta (esim. ”Näkemykseni mukaan asiakas pystyy hoitamaan henkilökohtaisia asioita ja käymään harrastuksissaan tulkkauspalvelun avulla.”)

Lisätietoja: https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-hae-oikeutta

bottom of page