top of page
Lapin Puhetulkki kuvakirja

Tulkkauspalvelu

Tulkkauspalvelu

  • Tulkkauspalvelu on lakisääteinen oikeus puhevammaisille henkilöille.

  • Edellytyksenä palvelun saamiselle on, että puhevammaisella henkilöllä on jokin toimiva kommunikointikeino (esim. kuvat, kirjoittaminen, eleet, kommunikaatiolaite).

  • Palvelun kustantaa Kela. Omavastuuta ei ole.

  • Palvelu on luottamuksellista. Puhetulkkia sitoo vaitiolovelvollisuus sekä eettiset ohjeet.

Lapin Puhetulkin asiakasryhmät

  • Aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneet henkilöt, joilla on afasia

  • Muut neurologiset asiakkaat (autismi, CP-vamma, MS, ALS, Parkinson)

  • Aivovamma

  • Kehitysvamma

bottom of page