Tulkkauspalvelu

 • Tulkkauspalvelu on lakisääteinen oikeus puhevammaisille henkilöille.

 • Edellytyksenä palvelun saamiselle on, että puhevammaisella henkilöllä on jokin toimiva kommunikointikeino (esim. kuvat, kirjoittaminen, eleet, kommunikaatiolaite).

 • Palvelun kustantaa Kela. Omavastuuta ei ole.

 • Palvelu on luottamuksellista. Puhetulkkia sitoo vaitiolovelvollisuus sekä eettiset ohjeet.

Lapin Puhetulkin asiakasryhmät

 • Aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneet henkilöt, joilla on afasia

 • Muut neurologiset asiakkaat (autismi, CP-vamma, MS, ALS, Parkinson)

 • Aivovamma

 • Kehitysvamma

 
 • Ohje palvelun hakemiseen

 • Käytön opastus

 • Miksi hakisin palvelua?

 • Mihin tulkkauspalvelua voi käyttää?

 • Mitä tulkki tekee?

 • Mitä tulkki ei tee?