top of page
IMG_web6.jpg

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjaus on kuntoutusta täydentävä palvelu, joka on tarkoitettu puhevammaisen henkilön lähi-ihmisille.  Ohjauksen tavoitteena on, että vuorovaikutus puhevammaisen henkilön ja hänen lähi-ihmistensä välillä toimisi mahdollisimman hyvin. Ohjaus voi olla esimerkiksi:

  • Teknisen apuvälineen käytön opastamista

  • Tukiviittomien opettamista

  • Kuvien ja kommunikaatiokansioiden käytön ohjaamista

Kommunikaatio-ohjaus toteutetaan aina asiakkaan arjen ympäristöissä, kuten kotona, asumisyksikössä, päiväkodissa tai koulussa. Kun puhevammainen henkilö on saanut uuden kommunikoinnin apuvälineen tai jokin uusi toimiva kommunikaatiokeino on löytynyt, on tärkeää ottaa menetelmän käyttö hyvin haltuun.  Silloin on paikallaan hakea kommunikaatio-ohjausta kunnan vammaispalvelun kautta.
 

Puheterapeutti tekee arvion siitä, minkälaisesta kommunikaatiomenetelmästä asiakas hyötyy. Kommunikaatio-ohjaaja toimii yhteistyössä kuntouttavan puheterapeutin sekä kuntoutuksesta ja apuvälinepalvelusta vastaavan terveydenhuollon yksikön kanssa.
 

Kommunikaatio-ohjausta voidaan myöntää kaiken ikäisille asiakkaille. Se ei korvaa puheterapiaa tai lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa kommunikoinnin apuvälinearviointia eikä niihin sisältyvää ohjausta.
 

Kommunikaatio-ohjaus on harkinnanvaraista ja sitä haetaan kotikunnan sosiaalitoimen kautta.

bottom of page